EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАЛОГ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ РЕФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ
М. С. Калина

Назад

УДК: 351:796.03

М. С. Калина

ДІАЛОГ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ РЕФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено концептуальні та технічні аспекти налагодження діалогу Міністерства молоді та спорту України із представниками громадськості в процесі підготовки реформування сфери фізичної культури та спорту. Показано, що залучення громадськості до прийняття державно-управлінських рішень відповідає світовим прогресивним тенденціям розвитку управління та дасть змогу спиратися на підтримку як окремих громадян, так і структур громадянського суспільства на етапі втілення в життя усіх положень програми реформ. Також вказаний діалог проаналізовано як спробу застосування крудсорсингу.

M. Kalyna

DIALOGUE WITH MEMBERS OF THE PUBLIC IN PREPARING REFORMS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN UKRAINE

Summary

This article explores the conceptual and technical aspects of dialogue by Ministry of Youth and Sports of Ukraine with members of the public in preparing reforms of physical education and sport. It is shown that public participation in decision-making meets global trends of progressive governance and will make it possible to rely on the support of individual citizens and civil society structures in step implementation of all the provisions of the reform program. Also, said dialogue is analyzed as attempts to use crowdsourcing.

№ 7 2015, стор. 128 - 131

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 522

Відомості про авторів

М. С. Калина

к. н. держ. упр., викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ

M. Kalyna

Ph.D. in public administration, lecturer of department of social and humanitarian disciplines, National University of physical education and sports of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Калина М. С. Діалог із громадськістю у процесі підготовки реформування фізичної культури і спорту в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 128–131.

Kalyna, M. (2015), “Dialogue with members of the public in preparing reforms of physical culture and sport in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 128–131.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.