EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Д. В. Кіслов

Назад

УДК: 351/355.40 (075.8)

Д. В. Кіслов

СТРАТЕГІЧНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Анотація

У статті визначено основи стратегічних напрямів розвитку систем маркетингових комунікацій органів державної влади, проаналізовано принципові підходи до такого типу інноваційних розробок на основі методів найбільш відомих у світовій практиці комунікативних стратегій та визначено загальні й специфічні риси таких методологій.
У свою чергу ця тенденція повинна бути застосована в новітніх процесах формування систем маркетингових комунікацій органів державної влади. Розмаїття досвіду використання терміна "комунікативна стратегія" дозволяє ставити й вирішувати завдання аналізу та систематизації розробки такого типу стратегій задля розвитку державних маркетингових комунікацій в національному вимірі.
Трансформація інформації складний, але принциповий процес для головного завдання управлінських систем-прийняття рішень. Маркетингові комунікації виступають як механізми реалізації прийнятих управлінських рішень у зовнішньому середовищі. Отже, комунікативні стратегії призначені для нейтралізації ризиків, які знову перетворюються у знання для об'єктів управління.

The article identifies the fundamentals of strategic areas of development of marketing communication systems of the state authorities, analyzes conceptual approaches to this type of innovative solutions on the basis of the most well-known methods in the worldwide practice of communicative strategies, and describes the general and specific features of such methodologies.
The communicative strategy orientation should be used in the modern processes of formulation of marketing communication systems of the state authorities using J. Leihiff's principles. The experience of applying the "communicative strategy" term in interdisciplinary diversity makes it possible to identify and solve the tasks related to analysis and systematization of development for formulation of the state marketing strategies in the national dimension also to solve the problems of management systems — decision-making.
Marketing communications are used as mechanisms of implementation of the adopted management decisions in external environment, and therefore communicative strategies are aimed at neutralizing potential risks inherent in public administration.
In the conditions of crisis or conditions incompatible with the target milestones of state development, information through certain communication channels of marketing communications is again transformed into knowledge for the management objects.

D. Kislov

STRATEGIC FRAMEWORK OF STATE AND INNOVATIVE MARKETING COMMUNICATIONS

№ 7 2015, стор. 132 - 135

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 717

Відомості про авторів

Д. В. Кіслов

к. політ. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

D. Kislov

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Doctoral Student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Associate Professor of the Department of marketing and advertising Kiev National University of Trade and Economics (KNTEU)

Як цитувати статтю

Кіслов Д. В. Стратегічні та інноваційні засади державних маркетингових комунікацій. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 132–135.

Kislov, D. (2015), “Strategic framework of state and innovative marketing communications”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 132–135.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.