EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ
Д. М. Малихін

Назад

УДК: 351.711

Д. М. Малихін

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

Анотація

Розглянуто різноманітність напрямів розвитку земельних відносин та організаційних структур у країнах з розвиненою ринковою економікою. Досліджено досвід країн Європейського Союзу у напрямі розвитку державного регулювання земельних відносин. Визначено негативні наслідки земельних реформ у країнах Центральної Європи, які впливають на розвиток земельних відносин. Розглянуто основні етапи та напрями реалізації земельної реформи України в останні роки. Запропоновано першочергові заходи з вирішення сучасних проблем державного регулювання земельних відносин в Україні.

D. Malihin

DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF LAND RELATIONS IN FOREIGN AND DOMESTIC PRACTICE

Summary

Сonsider a variety of directions of development of land relations and organizational structures in countries with developed market economies. Studied the experience of the European Union towards the development of the state regulation of land relations. Identified negative effects of land reform in Central European countries, which affect the development of land relations. The main stages and directions of land reform in Ukraine in recent years. Suggested priority actions to address contemporary issues of state regulation of land relations in Ukraine.

№ 7 2015, стор. 136 - 139

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 831

Відомості про авторів

Д. М. Малихін

аспірант, Академія муніципального управління

D. Malihin

Postgraduate Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Малихін Д. М. Напрями державного регулювання земельних відносин у зарубіжній та вітчизняній практиці. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 136–139.

Malihin, D. (2015), “Directions of state regulation of land relations in foreign and domestic practice”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 136–139.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.