EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНДИВІДУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВЗАЄМОДІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
Н. В. Москалець

Назад

УДК: 323.22/.28

Н. В. Москалець

ІНДИВІДУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВЗАЄМОДІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Анотація

У статті розглянуто дефініцію категорії "відповідальність". Встановлено сутність відповідальності у взаємодії Конституційного Суду України з органами державної влади щодо забезпечення прав і свобод людини. Запропоновано визначення індивідуальної відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Здійснено аналіз сучасного вітчизняного законодавства щодо відповідальності посадових і службових осіб органів державної влади.

N. Moskalets

INDIVIDUAL LIABILITY IN THE INTERACTION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE WITH PUBLIC AUTHORITIES ON ENSURING HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

Summary

The article deals with the definition of "liability". The essence of liability in the interaction of the Constitutional Court of Ukraine with public authorities on ensuring human rights and freedoms was established. A definition of individual liability of persons authorized to perform state functions was proposed. Modern domestic legislation on liability of officers and employees of public authorities was analysed.

№ 7 2015, стор. 154 - 159

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 486

Відомості про авторів

Н. В. Москалець

аспірант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

N. Moskalets

Postgraduate of the Department of State Policy and Social Development of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, the city of Kyiv

Як цитувати статтю

Москалець Н. В. Індивідуальна відповідальність у взаємодії конституційного суду України з органами державної влади щодо забезпечення прав і свобод людини. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 154–159.

Moskalets, N. (2015), “Individual liability in the interaction of the constitutional court of Ukraine with public authorities on ensuring human rights and freedoms”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 154–159.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.