EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
В. Я. Нусінов, С. П. Лобов

Назад

УДК: 65.012.8: 338.246

В. Я. Нусінов, С. П. Лобов

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті запропоновано концептуальний підхід на основі моделі General Electric (GE)/McKinsey до формування основи оцінки інвестиційного потенціалу гірничозбагачувального комбінату в рамках стратегічного управління бізнес-портфелем в умовах змінної кон'юнктури світового ринку залізорудної продукції. З застосуванням комплексного аналізу варіацій моделі GE/McKinsey отримано та реалізовано з використанням сучасних маркетингових технологій на прикладі ПАТ "Південний ГЗК" власний концептуальний підхід до визначення оптимальної стратегії ГЗК, що полягає у формуванні основи для стратегічного планування ГЗК на основі оптимальної стратегічного набору діяльності (елементної бази) з точки зору ефективності та ймовірності віддачі інвестицій у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

V. Nusinov, S. Lobov

DEVELOPMENT OF GROWTH STRATEGY OF ORE MINING AND PROCESSING ENTERPRISES FOR INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY OF THEIR ACTIVITY

Summary

The paper proposes a conceptual approach based on the General Electric/McKinsey Matrix as a specific framework for the evaluation of investment potential of Iron Ore Enrichment Works in the strategic management of business portfolio under conditions of variable conjuncture of World's iron ore market. Based on a comprehensive analysis of variation the GE/McKinsey Matrix received and implemented through modern marketing technologies (an application to the OJSC "Southern Iron Ore Enrichment Works the author's conceptual approach to determine the optimal strategy for the Iron Ore Enrichment Works that is to create the basis for strategic planning using optimal element base of strategic set of activities in terms of efficiency and probability of short-term and medium-term investment returns.

№ 8 2015, стор. 6 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 566

Відомості про авторів

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

V. Nusinov

doctor of Economics, Professor, head. Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"


С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

S. Lobov

PhD in Economics, Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Нусінов В. Я., Лобов С. П. Розробка стратегії розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів з метою підвищення економічної ефективності їх діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 6–11.

Nusinov, V. and Lobov, S. (2015), “Development of growth strategy of ore mining and processing enterprises for increasing economic efficiency of their activity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 6–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.