EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ЕКОНОМІЧНОГО КОНСЕНСУСУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ЧЕРЕЗ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ
В. Я. Голюк, С. Д. Волощук

Назад

УДК: 338.22:330.43

В. Я. Голюк, С. Д. Волощук

ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ЕКОНОМІЧНОГО КОНСЕНСУСУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ЧЕРЕЗ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні та моделюванні впливу різних факторів на динаміку заощаджень населення у контексті вибору економічного консенсусу розвитку держави. Було проаналізовано основні принципи Вашингтонського, Пекінського, Мумбайського та Сеульського консенсусів економічного розвитку. Досліджено точки зору низки науковців щодо перспектив використання зазначених консенсусів в умовах сучасного світового економічного розвитку. Певна увага була приділена Вашингтонському консенсусу як комплексу економічних реформ, що найбільш широко використовувався протягом ХХ століття. Особлива увага приділена аналізу впливу рівня доходів населення, відсоткових ставок, індексу споживчих цін та валютного курсу на динаміку заощаджень населення в Україні. Було розроблено модель впливу зазначених факторів на динаміку заощаджень на основі відповідних статистичних даних України.

V. Goliuk, S. Voloshchuk

ON THE ISSUE OF CHOOSING ECONOMIC CONSENSUS OF STATE DEVELOPMENT ON THE BASIS OF SAVINGS MODELLING

Summary

The goal of the paper is to research the influence of different factors on savings dynamics in the context of choosing an economic consensus of state development. Basic principles of the Washington, Beijing, Mumbai and Seoul consensuses were analyzed. Some scientists' points of view concerning the prospects of these consensuses in the aspect of the world economic development were researched. Certain attention was paid to the Washington Consensus as the most popular in the XX century. Special attention was paid to the influence of income, interest rate, consumer price index and exchange rate on savings dynamics in Ukraine. Model of the influence of these factors on savings dynamics was created.

№ 8 2015, стор. 24 - 29

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 373

Відомості про авторів

В. Я. Голюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ

V. Goliuk

PhD, associate professor of department of management, National Technical University of Ukraine "KPI"


С. Д. Волощук

к. ф.-м. н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

S. Voloshchuk

PhD, associate professor of economic and mathematical modelling department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Голюк В. Я., Волощук С. Д. До питання вибору економічного консенсусу розвитку держави через моделювання заощаджень . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 24–29.

Goliuk, V. and Voloshchuk, S. (2015), “On the issue of choosing economic consensus of state development on the basis of savings modelling”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 24–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.