EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ В АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Г. М. Чорний, Н. Є. Голомша, С. В. Кузьменко, І. А. Міщенко

Назад

УДК: 001.82:338.432

Г. М. Чорний, Н. Є. Голомша, С. В. Кузьменко, І. А. Міщенко

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ В АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

Розглядається сутність широковживаного поняття "методологія дослідження". Пропонується його тлумачення в площині практичної діяльності дослідника як явища, а також як наукової категорії. При цьому розширюється та поглиблюється зміст обох варіантів у порівнянні з їх традиційними словниково-довідниковими визначеннями та тлумаченнями в наукових публікаціях, підручниках і навчальних посібниках.

G. Chornij, N. Golomsha, S. Kuzmenko, I. Mishchenko

RESEARCH METHODOLOGY IN AGRICULTURAL ECONOMY

Summary

Observed the essence of widely used concept of "research methodology". Its proposed interpretation in the plane of practice researcher as a phenomenon and as a scientific category. This extends and deepens the content of both variants compared to their traditional vocabulary, definitions and interpretations of reference in scientific publications, textbooks and manuals.

№ 8 2015, стор. 33 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 614

Відомості про авторів

Г. М. Чорний

д. е. н., професор

G. Chornij

Doctor of Economics, рrofessor


Н. Є. Голомша

к. е. н., доцент

N. Golomsha

Ph.D., associate professor


С. В. Кузьменко

к. е. н., доцент

S. Kuzmenko

Ph.D., associate professor


І. А. Міщенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Mishchenko

Ph.D., associate рrofessor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Чорний Г. М., Голомша Н. Є., Кузьменко С. В., Міщенко І. А. Методологія дослідження в аграрній економіці . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 33–37.

Chornij, G., Golomsha, N., Kuzmenko, S. and Mishchenko, I. (2015), “Research methodology in agricultural economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 33–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.