EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПІД ДІЄЮ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ
Т. І. Батракова, О. О. Коробов

Назад

УДК: 33.336

Т. І. Батракова, О. О. Коробов

ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПІД ДІЄЮ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ

Анотація

Як ми бачимо, національна валюта девальвує, очікується прискорення інфляції та економічного спаду. Саме тому, ефективне використання ресурсів тісно пов'язане з управлінням ризиками, зокрема валютними. Централізоване планування в масштабах всього господарства країни в умовах ринку носить переважно індикативний, рекомендаційний характер. Прогнозне планування поширюється переважним чином на об'єкти приватної власності. Переважною формою приватного прогнозування виступає фінансове, бюджетне планування.

T. Batrakova, O. Korobov

PLANNING OF FINANCIAL RESULTS OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES UNDER THE INFLUENCE OF EXCHANGE RATE RISK

Summary

As we can see, national currency devalues, expected acceleration of inflation and recession. Centralized planning across the entire economy in a market is usually indicative of recommendation character. Projected planning extends mostly on objects of private property. The predominant form of private forecasting is financial, budgetary planning. That is why, efficient use of resources is closely related to risk management, including currency risk.

№ 8 2015, стор. 61 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 762

Відомості про авторів

Т. І. Батракова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

T. Batrakova

PhD, Associate Professor of Finance and Credit, Zaporizhzhahuan National University, Zaporizhia


О. О. Коробов

магістрант, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

O. Korobov

undergraduate, Zaporizhzhahuan National University, Zaporizhia

Як цитувати статтю

Батракова Т. І., Коробов О. О. Планування фінансових результатів діяльності машинобудівного підприємства під дією валютних ризиків. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 61–66.

Batrakova, T. and Korobov, O. (2015), “Planning of financial results of the machine-building enterprises under the influence of exchange rate risk”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 61–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.