EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Е. А. Байрамов

Назад

УДК: 330.341

Е. А. Байрамов

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

У статті досліджено сучасний стан правового забезпечення економічної безпеки інноваційного підприємництва. Визначено основні засади функціонування правового механізму забезпечення економічної безпеки інноваційного підприємництва. Проаналізовано чинну нормативно-правову базу, яка врегульовує питання функціонування правового механізму забезпечення економічної безпеки підприємницьких структур у науково-технічній та інноваційній сферах. Зазначено, що підвищення ефективності функціонування правового механізму забезпечення економічної безпеки інноваційного підприємництва потребує реформування правової системи на основі результаторієнтованого підходу.

E. Bayramov

THE LEGAL MECHANISM OF ECONOMICAL SAFETY ASSURANCE OF THE INNOVATIVE ENTERPRISE

Summary

The modern condition of the innovative enterprise economic safety legal assurance has been investigated in the article. The main principles of functioning of legal way of the innovative enterprise economic safety assurance have been determined. The valid legal framework, which adjusts the problems of functioning of enterprise economic safety assurance legal way in science, technical and innovative spheres has been analyzed.
It has been noted, that the increase of functioning effectiveness of legal way of economic safety assurance of the innovative enterprise needs the reforming of legal system on the basis of result oriented approach.

№ 8 2015, стор. 77 - 80

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 682

Відомості про авторів

Е. А. Байрамов

аспірант, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

E. Bayramov

postgraduate student, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

Як цитувати статтю

Байрамов Е. А. Правовий механізм забезпечення економічної безпеки інноваційного підприємництва. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 77–80.

Bayramov, E. (2015), “The legal mechanism of economical safety assurance of the innovative enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 77–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.