EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ГОСПОДАРЮЮЧИМИ СУБ'ЄКТАМИ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ
Т. А. Довга

Назад

УДК: 657.922

Т. А. Довга

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ГОСПОДАРЮЮЧИМИ СУБ'ЄКТАМИ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ

Анотація

У статті досліджено окремі підходи науковців до сутності оцінки як методу бухгалтерського обліку. Розглянуто порядок та особливості оцінки виробничих запасів при їх оприбуткуванні, витрачанні та при відображенні у фінансовій звітності. На основі системного аналізу обгрунтовано переваги та недоліки методів оцінки виробничих запасів при їх вибутті. Автором доведено, що вибір методу оцінки вибуття запасів впливає на фінансовий результат діяльності підприємства, особливо в умовах інфляції.

T. Dovga

PROBLEMS OF VALUATION OF PRODUCTION SUPPLIES WITH A BUSINESS ENTITY IN TERMS OF INFLATION

Summary

This article suggests views of some scientists on the valuation as a method of accounting. It has been investigated the order and the peculiarities of evaluation of production supplies while coming, spending and displaying in the financial statements. It has been described the advantages and disadvantages of evaluation procedure of production supplies based on systems analysis. The author proved that the choice of evaluation procedure of spending production supplies has got direct influence on the financial result of enterprise, especially in terms of inflation.

№ 8 2015, стор. 88 - 94

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 676

Відомості про авторів

Т. А. Довга

студентка магістратури, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Dovga

postgraduate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Довга Т. А. Проблеми оцінки виробничих запасів господарюючими суб'єктами в умовах інфляції. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 88–94.

Dovga, T. (2015), “Problems of valuation of production supplies with a business entity in terms of inflation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 88–94.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.