EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЗА СФЕРОЮ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Н. І. Олійник, О. П. Ігнатенко

Назад

УДК: 351.82:64

Н. І. Олійник, О. П. Ігнатенко

ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЗА СФЕРОЮ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Анотація

Предметом дослідження цієї статті є аналіз існуючої адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері благоустрою населених пунктів. Під час розгляду Кодексу України про адміністративні правопорушення було виявлено колізії з іншими законодавчими актами та розбіжності у розмірах штрафних санкцій, що застосовуються за схожі правопорушення із забруднення територій відходами, стоками та іншими речовинами. За результатом розгляду запропоновано удосконалити положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються благоустрою територій.

N. Olіynyk, O. Ignatenko

THE USE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN THE CONTROL SYSTEM IN THE AREA OF BEAUTIFICATION OF HUMAN SETTLEMENTS

Summary

The research object of this article is analyzing the existing administrative responsibility for violations in the area of beautification of human settlements. There were founded conflicts in reviewing the Code of Ukraine on Administrative Offences with other laws and differences in the amount of penalties applied for similar offenses areas of pollution of waste, wastewater and other substances. Following it was proposed upgrade the Code of Ukraine on Administrative Offences relating to beautification of territories.

№ 8 2015, стор. 102 - 106

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 658

Відомості про авторів

Н. І. Олійник

докт. держ. упр., доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Olіynyk

Doctor of public administration., Docent of the Department of management of national economy and economic policy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine


О. П. Ігнатенко

к. е. н., докторант, доцент кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Ignatenko

PhD in economic science, Doctorant & Docent of Department of National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Олійник Н. І., Ігнатенко О. П. Застосування адміністративної відповідальності у системі контролю за сферою благоустрою населених пунктів. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 102–106.

Olіynyk, N. and Ignatenko, O. (2015), “The use of administrative responsibility in the control system in the area of beautification of human settlements”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 102–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.