EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ ТА МЕХАНІЗМ ВІДБОРУ МЕТОДІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
М. В. Андрієнко

Назад

УДК: 614.84

М. В. Андрієнко

СТРАТЕГІЯ ТА МЕХАНІЗМ ВІДБОРУ МЕТОДІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Дослідженню наукових підходів до визначення сукупності методів державного управління сферою пожежної безпеки та їх можливої конфігурації на даний час приділено недостатньо уваги. Доведено, що такі підходи мають базуватися на формуванні сукупності принципів, використання яких дозволяє робити такий відбір об'єктивним і спрямованим на досягнення поставленої мети. Зроблено висновок, що визначення сукупності принципів відбору методів для здійснення державного управління сферою пожежної безпеки не можна вважати достатньою умовою для такого відбору, необхідно визначити, насамперед, стратегію та механізм здійснення відбору методів.
У статті досліджено питання стратегії відбору методів для здійснення державного управління сферою пожежної безпеки і визначено механізм цього відбору з урахуванням принципів, які є базовими для його здійснення. При визначенні механізму відбору методів висвітлено особливості різних варіантів, у яких однією з ланок є людина, а також визначено необхідність забезпечення зворотного зв'язку.

M. Andrienko

THE STRATEGY AND METHODS SELECTION MECHANISM FOR REALIZATION OF THE FIRE SAFETY SPHERE STATE MANAGEMENT

Summary

Research scientific approaches to determining the aggregate governance methods for fire safety and their possible configurations currently paid insufficient attention. It is proved that such approaches should be based on the principles of aggregate formation, which allows the use of a selection objective and aimed at achieving this goal. It is concluded that the definition of aggregate principles of selection methods for state management in the sphere of fire safety can not be considered sufficient for this selection, it is necessary to determine, first, strategy and mechanism of selection methods.
The article deals with the issues of methods selection strategy for state management of the fire safety sphere and the mechanism of such a selection is defined on the basis of core principles necessary for its implementation. While defining the methods selection mechanism, there are highlighted peculiarities of different variants with a person being one of the components. The need for feedback provision is also specified.

№ 8 2015, стор. 107 - 111

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 675

Відомості про авторів

М. В. Андрієнко

к. іст. н., доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

M. Andrienko

PhD of historical science, associate professor of department of public service, Management and International studies projects Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

Як цитувати статтю

Андрієнко М. В. Стратегія та механізм відбору методів для здійснення державного управління сферою пожежної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 107–111.

Andrienko, M. (2015), “The strategy and methods selection mechanism for realization of the fire safety sphere state management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 107–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.