EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗАРУБІЖНИХ АВТОРІВ)
В. Д. Долот

Назад

УДК: 659.2(1-87)

В. Д. Долот

КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗАРУБІЖНИХ АВТОРІВ)

Анотація

У статті охарактеризовано специфіку корпоративної інформаційної системи в управлінні зарубіжними лікувально-профілактичними закладами.
Розкрито поняття "інформаційна структура", а також визначено її складові.
Підтверджено, що в концептуальній моделі інтегрованої корпоративної інформаційної системи (КІС) виділяється три класи програмних підсистем, які умовно називають "організаційною", "виконавчою" та "аналітичною". Підсистеми в свою чергу розділяються на модулі, які функціонують незалежно один від одного. Вказано на важливу роль використання Інтернет-ресурсу, а також на створення інтернет-сайту.

V. Dolot

СORPORATE INFORMATION SYSTEM IN THE ORGANIZATION'S MANAGEMENT: FRAMEWORK OF CATEGORIES AND CONCEPTS (FOLLOWING THE FOREIGN AUTHORS)

Summary

The article describes the specific of corporate information system in foreign health care facilities' management.
The "information architecture" concept is articulated and its components are identified.
It is confirmed that the conceptual model of integrated corporate information system (CIS) is composed of three classes of software sub-systems that are conventionally called as "organizational", "executive" and "analytical". The sub-systems are divided into modules that operate independently. The importance of Internet resources use and website development is specified.

№ 8 2015, стор. 116 - 117

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 868

Відомості про авторів

В. Д. Долот

к. держ. упр., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Dolot

PhD in Public Administration, the postdoctoral student of Health Administration Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Долот В. Д. Корпоративна інформаційна система в управлінні організацією: категорійно-понятійний апарат (за матеріалами зарубіжних авторів). Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 116–117.

Dolot, V. (2015), “Сorporate information system in the organization's management: framework of categories and concepts (following the foreign authors)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 116–117.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.