EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ'ЄКТІВ РОЗДРІБНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
А. Ю. Кожевников

Назад

УДК: 351.824.11

А. Ю. Кожевников

РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ'ЄКТІВ РОЗДРІБНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті висвітлено діяльність роздрібного ринку електричної енергії як системи відносин, які виникають у процесі продажу і купівлі електричної енергії між постачальниками електричної енергії та кінцевими споживачами.
З метою захисту економічної конкуренції та прав споживачів Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі — НКРЕ), здійснює постійний моніторинг стану виконання суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії вимог законодавства, зокрема в частині:
— стану виконання суб'єктами господарювання вимог ПКЕЕ, в частині влаштування локального устаткування збору та обробки даних;
— стану функціонування Інформаційно-консультаційних центрів (ІКЦ);
— обліку укладених договорів про приєднання до електричних мереж та виданих технічних умов;
— форм оплати за спожиту електричну енергію побутовими споживачами;
— якості послуг з енергопостачання.
На сьогодні існує проблема щодо здійснення роботи з удосконалення регуляторної бази в частині моніторингу якості послуг на роздрібному ринку електричної енергії.
Як результат, з метою вдосконалення системи моніторингу показників якості послуг, запропоновано НКРЕ визначити основні показники надійності електропостачання, зокрема, цільові показники надійності електропостачання та комерційної якості послуг для ліцензіатів з передачі електроенергії місцевими (локальними) мережами.
Також запропоновано НКРЕ посилити захист прав та інтересів споживачів на роздрібному ринку електричної енергії, що може бути забезпечено, зокрема, встановленням додаткових вимог щодо моніторингу та регулювання якості послуг з електропостачання.

A. Kozhevnykov

ADJUST WITH THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RETAIL ELECTRICITY MARKET OF UKRAINE

Summary

In the article the activities of retail electricity market as a system of relations that arise in the sale and purchase of electricity between electricity suppliers and end users
In order to protect economic competition and consumer rights NERC continuously monitors the status of the subjects of the retail electricity market with the law, in particular with regard to:
— status of the entities PKEE requirements, the placement of local equipment acquisition and data processing;
— state operation Information Resource Center (ICC);
— accounting contracts concluded accession to power grids and published technical specifications;
— forms of payment for the consumed electricity household consumers;
— quality of the power supply.
Today, there is a problem regarding the implementation work to improve the regulatory framework of the monitoring of the quality of services in the retail electricity market.
As a result, in order to improve system performance monitoring quality of services offered to identify the main NERC reliability of power supply, including targets reliability of electricity supply and quality of services for commercial licensees рower transmission (local) networks.
Also proposed NERC to strengthen the protection of rights and interests of consumers in the retail electricity market that can be achieved, in particular, the establishment of additional requirements for monitoring and regulating the quality of the power supply.

№ 8 2015, стор. 136 - 141

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 668

Відомості про авторів

А. Ю. Кожевников

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

A. Kozhevnykov

рostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Кожевников А. Ю. Регулювання взаємовідносин суб'єктів роздрібного ринку електричної енергії України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 136–141.

Kozhevnykov, A. (2015), “Adjust with the relationship between the retail electricity market of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 136–141.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.