EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ РАД В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
С. І. Рудовська

Назад

УДК: 323.2

С. І. Рудовська

ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ РАД В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Анотація

У статті розглядається діяльність громадських рад як консультативно-дорадчих органів, які були створені з метою залучення громадян до формування та реалізації державної політики в Україні.
Автором проаналізовано основні нормативно-правові акти, які регламентують діяльність громадських рад, зокрема Постанову КМУ № 1378, Постанову КМУ №1302 та Постанову №996, та встановлено їх певні недоліки.
Досліджено основні проблеми, з якими стикалися громадські ради під час їх формування та функціонування, проведено порівняльний аналіз цих проблем, які були відмічені у 2008, 2010, 2011 та 2013 роках.
Обгрунтовано необхідність вдосконалення законодавчої бази, що регламентує діяльність громадських рад, подальших наукових розробок з метою забезпечення громадськості професійними інформаційно-методичними працями та науковими дослідженнями щодо підвищення ефективності діяльності громадських рад. Доведено необхідність популяризації можливостей громадян брати участь у формуванні й реалізації державної політики та сприяння встановленню двостороннього діалогу між владою і громадою з метою розвитку громадянського суспільства в Україні.

S. Rudovska

ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS OF PUBLIC COUNCILS IN UKRAINE TODAY

Summary

The article describes the activities of public councils as advisory bodies set up to involve citizens in the formulation and implementation of public policy in Ukraine.
The author analyzes the main regulatory acts of public councils activities, namely Resolution of the Cabinet of Ministers №1378, Resolution of the Cabinet of Ministers №1302 and Resolution of the Cabinet of Ministers №996, defines their certain disadvantages.
The main problems which public councils face at the time of their formation and operation are studied, the comparative analysis of the problems occured in 2008, 2010, 2011 and 2013 is recorded
The author proves the necessity of improving the legal framework that regulates public councils, further scientific research providing the public with professional information and methodological publications and research to improve the efficiency of the public councils. The article presents the necessity of promotion of opportunities for citizens to participate in the formation and implementation of public policies and the promotion of bilateral dialogue between the government and society to develop civil society in Ukraine.

№ 8 2015, стор. 142 - 148

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 650

Відомості про авторів

С. І. Рудовська

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

S. Rudovska

a postgraduate student, National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine, Kyiv city

Як цитувати статтю

Рудовська С. І. Органiзацiйно-правовi засади діяльності громадських рад в Україні на сучасному етапі. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 142–148.

Rudovska, S. (2015), “Organizational and legal basis of public councils in Ukraine today”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 142–148.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.