EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ КЛАСТЕРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
А. Ю. Присяжнюк

Назад

УДК: 330.342

А. Ю. Присяжнюк

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ КЛАСТЕРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті обгрунтовано теоретичні засади організаційного розвитку економічної системи шляхом кластерної інтеграції на засадах праксеологічно-інноваційного підходу. Автором визначено організаційний розвиток економічної системи в рамках кластерної інтеграції як процес реконфігурації її організаційного дизайну шляхом використання горизонтально-інтеграційних технологій просторового переформатування виробничих, економічних, інноваційних та соціальних складових за принципом ендемічності та системного синергізму з метою досягнення емерджентності та підвищення ефективності функціонування системи в цілому. Запропоновано практичні рекомендації щодо активізації кластерних ініціатив у процесі реконфігурації національної економічної системи.

A. Prisuazhnuyk

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY ON THE BASIS OF CLUSTER INTEGRATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

The publication focuses on the need for institutional changes in the economic system of Ukraine by cluster integration on the principles of praxeology innovation approach. The author defines the organizational development of the economic system within the cluster integration as a process of reconfiguration of its organizational design through the use of horizontal integration technologies spatial reformatting of industrial, economic, innovation and social components according to the principle of endemicity and system synergy to achieve the emergence and increase of efficiency of functioning of the system as a whole. The researcher suggested practical recommendations for strengthening cluster initiatives in the process of reconfiguration of the national economic system.

№ 9 2015, стор. 22 - 24

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 460

Відомості про авторів

А. Ю. Присяжнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Prisuazhnuyk

Ph.D. in Economics, associate professor of Management Department Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Присяжнюк А. Ю. Організаційний розвиток економіки на засадах кластерної інтеграції: проблеми та перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 9. С. 22–24.

Prisuazhnuyk, A. (2015), “Organizational development of the economy on the basis of cluster integration: problems and prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 22–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.