EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ'ЄКТ РИНКУ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ
С. М. Сокотенюк

Назад

УДК: 338.49

С. М. Сокотенюк

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ'ЄКТ РИНКУ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

Анотація

Розкрито роль підприємств інфраструктурної сфери в системі суспільного відтворення. Розглянуто законодавчі аспекти регулювання діяльності газорозподільних підприємств. Наголошено на тому, що державні органи, на які покладено обов'язок регулювання діяльності суб'єктів природномонопольного ринку виступають у ролі суб'єкта управління економічною безпекою газорозподільних підприємств. Зазначено тенденцію до збільшення рівня монополізації ПЕК. Наведено позитивні і негативні наслідки функціонування газорозподільних підприємств в існуючих умовах господарювання. Розглянуто основні методи регулювання діяльності підприємств природномонопольного сектора економіки. Представлено залежність між збільшенням цін на газ і обсягами його розподілу під впливом збільшення ймовірності заміни споживачами на товари-субститути. Наголошено, що останнє негативним чином впливатиме на рівень економічної безпеки газорозподільних підприємств через зменшення виручки при незмінному обсязі витрат на амортизаційні відрахування, ремонт та підтримання в належному стані їх матеріально-технічної складової.

S. Sokotenyuk

GAS DISTRIBUTION ENTERPRISES AS THE SUBJECT OF NATURAL MONOPOLIES MARKET

Summary

The role of infrastructure areas enterprises in the social reproduction is discovered. The legal aspects of gas distribution companies' activity regulation is considered. It is emphasized that public bodies engaged in the regulation of the natural monopolies market act as regulator of gas distribution companies' economic security. The trend towards increasing monopolization of the energy sector is stressed. The positive and negative effects of the gas distribution business in the current economic conditions are adduced. The basic methods of natural monopolies sector business regulation are discussed. The dependence between the gas prices increase and distributed volumes under the influence of increasing the likelihood of consumers to replace substitute products. It is emphasized that the latter negatively affects the level of economic security of gas distribution companies by reducing constant volume costs for depreciation, repairs and maintenance of their logistical component revenue.

№ 9 2015, стор. 51 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 601

Відомості про авторів

С. М. Сокотенюк

асистент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

S. Sokotenyuk

Assistant Professor Department of International Economics , National Technical University of Ukraine " Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Сокотенюк С. М. Газорозподільні підприємства як суб'єкт ринку природних монополій. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 9. С. 51–53.

Sokotenyuk, S. (2015), “Gas distribution enterprises as the subject of natural monopolies market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 51–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.