EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
М. С. Римкіна

Назад

УДК: 331.103.6

М. С. Римкіна

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена систематизації існуючих поглядів щодо критеріїв ефективності управління розвитком підприємства, а також виділенню власних критеріїв для управління соціально-економічним розвитком підприємства та формуванню збалансованої системи соціально-економічних критеріїв розвитку. Існуючі критерії визначення ефективності управління розвитком підприємства не можуть повністю окреслити обмеження, що будуть актуальними на даний час. Науковою новизною даної роботи є авторське виділення складових соціально-економічного розвитку підприємства та відповідних їм критеріїв, що дозволяють розробити нову модель соціально-економічного розвитку підприємства, що забезпечить перетворення та удосконалення людських якостей, можливостей та здібностей одночасно із технологічним розвитком. Акцент відводиться врахуванню ролі людини у відповідальному економічному розвитку підприємства. Практична значущість результатів дослідження полягає у формуванні на основі запропонованих критеріїв управління соціально-економічним розвитком підприємства відповідного набору показників для оцінювання соціально-економічного розвитку підприємства.

M. Rymkina

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF EVALUATION OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to systematize existing views on criteria for effective management of enterprise development and release of its own criteria for the management of socio-economic development of the company and form a balanced system of socio-economic development criteria. Existing criteria for determining the efficiency of the development of enterprises cannot fully describe the limitations that will be relevant at this time. Scientific novelty of this work is the author's allocation components of socio-economic development of the enterprise and corresponding criteria to develop a new model of socioeconomic development company that will provide transformation and improvement of human qualities, capabilities and abilities in conjunction with technological development. Emphasis is given to the role of human in the counting of responsible economic development enterprise. The practical significance of the study results is to build on the basis of the proposed criteria for management of socio-economic development enterprises an appropriate set of indicators to assess the socio-economic development of the enterprise.

№ 9 2015, стор. 60 - 64

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 505

Відомості про авторів

М. С. Римкіна

аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ

M. Rymkina

PhD-student, 2-nd year, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kiev

Як цитувати статтю

Римкіна М. С. Методичні основи оцінювання соціально-економічного розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 9. С. 60–64.

Rymkina, M. (2015), “Methodological foundations of evaluation of social and economic development of enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 60–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.