EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
О. С. Харченко

Назад

УДК: 330.1.3

О. С. Харченко

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретичних та методичних підходів щодо визначення рівня платоспроможності підприємств під впливом чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ. У роботі окреслено специфіку і особливості чинників впливу на рівень платоспроможності підприємств. В статті акцентовано увагу на питаннях управління кредиторською заборгованістю підприємств як одному з найважливіших чинників, що визначає платоспроможність. З'ясовано, що негативно на рівень платоспроможності підприємств впливають такі чинники зовнішнього та внутрішнього середовищ, як: невиконання поставлених завдань виробництва чи реалізації продукції; втрата покупців, замовників; неплатоспроможність покупців i замовників; нестаток власних джерел фінансування підприємств; інфляційні процеси; кредитна політика.

O. Kharchenko

APPROACHES TO THE SOLVENCY LEVEL DEFINITION IN FINANCIAL SECURITY SYSTEM OF ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to research of theoretical and methodological approaches to the solvency level of enterprises determining under the influence of external and internal environments factors. This paper outlines the specifics and peculiarities of influence on solvency level of enterprises factors. In the article attention is focused on the management of enterprises' accounts payable as one of the most important factors that determine the solvency. It was found that such factors of external and internal environments adversely affect the enterprises' solvency level: failure of the tasks of production or sales; the loss of buyers, customers; insolvency of buyers and customers; own sources of enterprises financing shortage; inflation; credit policy.

№ 9 2015, стор. 73 - 75

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 624

Відомості про авторів

О. С. Харченко

здобувач, ПВНЗ "Європейський університет"

O. Kharchenko

Researcher, "European University"

Як цитувати статтю

Харченко О. С. Підходи до визначення рівня платоспроможності в системі фінансової безпеки підприємств . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 9. С. 73–75.

Kharchenko, O. (2015), “Approaches to the solvency level definition in financial security system of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 73–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.