EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ НАФТОГАЗОВИДОБУТКУ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ
Г. Л. Рябцев

Назад

УДК: 351:82

Г. Л. Рябцев

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ НАФТОГАЗОВИДОБУТКУ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ

Анотація

Показано, що ресурсів і запасів вуглеводнів в Україні достатньо для забезпечення потреб національної економіки. Доведено, що в Україні відсутні механізми та інструменти державної політики, використання яких дозволить збільшити видобуток вуглеводнів для досягнення цілей, окреслених органами державної влади, а в формуванні та реалізації державної політики у сфері нафтогазовидобутку наявна низка проблем, що не дозволяють найближчим часом забезпечити сталий розвиток галузі. Щоб стабілізувати, а в майбутньому — збільшити видобуток вуглеводнів, органам виконавчої влади слід створити максимально сприятливі умови для залучення інвестицій у розвідку, розробку й промисловий видобуток вуглеводнів, які б виключали постійне змінення "правил гри", забезпечували прозорість встановлених правил і процедур, надійно гарантували повернення вкладених коштів та отримання прибутку. Досягти цього можна, реалізувавши низку запропонованих у статті заходів, спрямованих на вдосконалення державної політики.

G. Riabtsev

PUBLIC POLICY IN HYDROCARBON PRODUCTION IN UKRAINE: MAIN PROBLEMS AND SOLUTIONS

Summary

The article shows that the resources and reserves of hydrocarbons in Ukraine are sufficient to meet the needs of the national economy. It is proved that in Ukraine there are no mechanisms and instruments of public policy, the use of which will increase the production of hydrocarbons in order to achieve the objectives set out by public authorities, and there are problems in public policy making in hydrocarbon production that do not allow for the sustainable development of oil and gas industry. To stabilize, and in the future — to increase the production of hydrocarbons in Ukraine, the executive authorities need to create the most favorable conditions for investment in exploration, development and commercial production of hydrocarbons. They should exclude permanent change the "rules of the game" to ensure transparency of the rules and procedures to ensure safe return on investment and make a profit. This can be achieved by implementing measures proposed in the paper to improve public policy.

№ 9 2015, стор. 83 - 86

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 738

Відомості про авторів

Г. Л. Рябцев

д. держ. упр., доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

G. Riabtsev

Doctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Рябцев Г. Л. Державна політика у сфері нафтогазовидобутку в Україні: основні проблеми та шляхи їхнього вирішення. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 9. С. 83–86.

Riabtsev, G. (2015), “Public policy in hydrocarbon production in Ukraine: main problems and solutions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 83–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.