EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНЕЗА МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ У ПЕРІОД РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
В. В. Заблоцький

Назад

УДК: 352.07(477)(091)

В. В. Заблоцький

ГЕНЕЗА МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ У ПЕРІОД РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей державно-управлінської побудови і здійснення влади на теренах України у період раннього Середньовічча. Проведення об'єктивного компаративного аналізу існуючої історіографічної бази, джерел формування і розвитку державно-управлінської думки є одним з напрямів дослідження еволюції процесів виникнення держав. Проблема визначення слов'янської державності свідчить, що процеси виникнення, формування та розвитку державно-управлінської думки беруть свой початок у ранньому середневіччі. Треба зазначити, процеси, які відбуваються у новітній історії української держави, відрізняються від крітеріїв та принціпів державного управління, що призводить до появи особливих суспільно-політичних форм організації держави, що в свою чергу, актуалізує питання про необхідність дослідження традиційних для українського суспільства інституційних форм громадянської організації та розвитку державно-управлінської думки на українських теренах.

V. Zablotskyi

GENESIS OF STATE ADMINISTRATION MODELS ON THE UKRAINIAN TERRITORIES IN THE PERIOD OF THE EARLY MIDDLE AGES

Summary

The article is devoted to research of the features of state-administrative construction and realization of power on the territories occupied with early Slavs. Realization of objective comparative analysis of existent historiographical base, sources of forming and development of state-administrative idea is one of research lines of states origin processes evolution. The studying of the Slavic statehood sources allows to reveal the process of origin, forming and development of state administrative idea that traces its roots to the early Middle Ages. It is necessary to note that processes that take place in the modern times of the Ukrainian state differ from the European criteria and principles of state administration, that inevitably results in the origin of national social and political forms of state organization, that in turn actualizes the question of research necessity of traditional for Ukrainian society institutional forms of organization and development of state-administrative idea.

№ 9 2015, стор. 87 - 91

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 663

Відомості про авторів

В. В. Заблоцький

д. держ. упр., професор кафедри державної служби, адміністрування та управління, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

V. Zablotskyi

Doctor of Science in State Administration, Professor of the Civil Service, Administration and Management Faculty of State institution "Luhansk Taras Shevchenko National University"

Як цитувати статтю

Заблоцький В. В. Генеза моделей державного управління на теренах України у період раннього середньовіччя. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 9. С. 87–91.

Zablotskyi, V. (2015), “Genesis of state administration models on the ukrainian territories in the period of the early middle ages”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 87–91.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.