EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
А. Ю. Кожевников

Назад

УДК: 351.824.11

А. Ю. Кожевников

РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті висвітлено діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, (далі — НКРЕ, Комісія) як державного регулятора в нафтогазовому комплексі України.
З метою захисту економічної конкуренції та прав споживачів НКРЕ здійснює постійний моніторинг стану виконання суб'єктами природних монополій вимог законодавства.
На сьогодні, існує проблема щодо здійснення роботи з удосконалення регуляторної бази в частині моніторингу якості послуг на ринку природного газу.
Як результат, з метою вдосконалення системи моніторингу показників якості послуг, запропоновано НКРЕ визначити основні показники надійності газопостачання, зокрема, цільові показники надійності газопостачання та комерційної якості послуг для ліцензіатів з розподілу природного газу.
Також запропоновано НКРЕ посилити захист прав та інтересів споживачів на ринку природного газу, що може бути забезпечено, зокрема, встановленням додаткових вимог щодо моніторингу та регулювання якості послуг.
Також, з метою забезпечення ефективного регулювання ринку природного газу, запропоновано НКРЕ внести зміни до діючих нормативно-правових документів.

A. Kozhevnykov

REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE OIL AND GAS SECTOR UKRAINE

Summary

The article highlights the activities of the National Commission for State Regulation of Energy (hereinafter — NERC Commission) as a state regulator in the oil and gas industry in Ukraine.
In order to protect economic competition and consumer rights NERC continuously monitors the status of the natural monopolies of the law.
Today, there is a problem regarding the implementation work to improve the regulatory framework of monitoring the quality of services in the natural gas market.
As a result, in order to improve system performance monitoring quality of services offered to identify the main NERC reliability of gas supply, in particular, targets gas supply and quality of services for commercial licensees distribution of natural gas.
NERC also proposed to enhance the protection of consumer rights and interests in the natural gas, which can be achieved, in particular, the establishment of additional requirements for monitoring and regulating the quality of services.
Also, in order to ensure effective regulation of the natural gas market, NERC proposed to amend the existing legal documents.

№ 9 2015, стор. 106 - 112

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 197

Відомості про авторів

А. Ю. Кожевников

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

A. Kozhevnykov

рostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.