EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ НА ОБОРОТНІ АКТИВИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. Ю. Бєлєнкова

Назад

УДК: 69.003

О. Ю. Бєлєнкова

ВПЛИВ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ НА ОБОРОТНІ АКТИВИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Вирішено завдання щодо формування оборотних активів будівельного підприємства в умовах впливу чинників сезонності. Доводиться, що методики прогнозування обсягів виробництва промислових підприємств можуть бути адаптовані до потреб будівництва при визначенні прогнозного обсягу оборотних активів. На прикладі підприємства "АРС-Дім" здійснено прогнозування рівня виробничих запасів, дебіторської заборгованості та оборотних активів усього. Створено три моделі для оцінювання рівня цих показників з урахуванням сезонної компоненти. Отримані моделі мають достатню точність, наведений методичний підхід може застосовуватись підприємствами будівельної галузі. Доведено, що будівництво є одним із секторів національної економіки, які мають виражену сезонність, цей фактор потрібно враховувати при прогнозуванні доходів та витрат підприємства, виборі політики ціноутворення та формуванні оборотних активів будівельного підприємства.

O. Bielienkova

THE IMPACT OF SEASONAL FLUCTUATIONS ON CIRCULATING ASSETS OF A CONSTRUCTION FIRM

Summary

There was solved a problem concerning formation of circulating assets of a construction enterprise under the influence of seasonal factors. Further was proved that methods of forecasting production volumes of industrial enterprises can be adapted to the needs of construction when determining forecasted volume of circulating assets. Taking as an example "ARS-Dim" company there was carried out forecasting of level of industrial stocks, receivables and current assets as a whole. There were created three models for the evaluation of these indicators taking into account seasonal components. It was proved that construction industry is one of the sectors of the national economy, that have pronounced seasonality and this factor should be considered when forecasting revenues and expenses, selecting pricing policies and forming circulating assets of a construction company.

№ 10 2015, стор. 48 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 293

Відомості про авторів

О. Ю. Бєлєнкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

O. Bielienkova

PhD in economics, associate professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, associate professor, department of construction economics

Як цитувати статтю

Бєлєнкова О. Ю. Вплив сезонних коливань на оборотні активи будівельного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 48–53.

Bielienkova, O. (2015), “The impact of seasonal fluctuations on circulating assets of a construction firm”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 48–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.