EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИСБАЛАНСИ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ: ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ
М. В. Корнєєв

Назад

УДК: 336.76(477) (043.5)

М. В. Корнєєв

ДИСБАЛАНСИ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ: ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ

Анотація

У статті розглянуто аспекти взаємодїї фінансового та реального секторів економіки. Проведено аналіз характеру та ступеню впливу фінансового сектору на реальний сектор економіки. Розглянуто ключові аспекти виникнення та формалізовано змістовні характеристики дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці. Обгрунтовано наслідки дисбалансів руху фінансових ресурсів та досліджено їх специфіку в національній економіці.

M. Korneyev

DISBALANCES OF MOTION OF FINANCIAL RESOURCES IN ECONOMY: FEATURES OF ORIGIN AND ACCUMULATION

Summary

The features of cooperation of financial and real sectors of economy in the article are certain. The analysis of character and degree of influence financial to the sector on the real sector of economy is conducted. The key aspects of origin are considered and rich in content descriptions of disbalances of motion of financial resources in an economy are formalized. The consequences of disbalances of motion of financial resources are reasonable and their specific in a national economy is investigational.

№ 10 2015, стор. 57 - 62

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 435

Відомості про авторів

М. В. Корнєєв

к. е. н., доцент

M. Korneyev

PhD in Economics

Як цитувати статтю

Корнєєв М. В. Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці: особливості виникнення та накопичення. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 57–62.

Korneyev, M. (2015), “Disbalances of motion of financial resources in economy: features of origin and accumulation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 57–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.