EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ
М. Ю. Барна

Назад

УДК: 339.378:005.22

М. Ю. Барна

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Анотація

У статті здійснене обгрунтування компонентів концепції розвитку системи внутрішньої торгівлі України з використанням альтернативних прогнозів соціально-економічного розвитку країни на 2015—2017 рр. і авторських прогнозів. Сформульовано генеральну мету розвитку системи внутрішньої торгівлі та проведено подальшу декомпозицію цілей. Головною ідеєю декомпозиції є одночасний та збалансований вплив інституціональних та локальних важелів на розвиток системи внутрішньої торгівлі, який здатний забезпечити досягнення генеральної мети. Сформовано механізми розвитку, які розроблені на основі визначеного управлінського базису та визначеного методологічного базису. Розроблена концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України є теоретичним базисом для вирішення практичного завдання управління та регулювання процесів у внутрішній торгівлі державними органами за всіма сферами як в економічній, так і в соціальній. Використання концепції на практиці дозволить державним органам забезпечити ефективність самої системи внутрішньої торгівлі, та, відповідно — ефективний розвиток галузі. З метою практичного використання розробленої концепції необхідним є проведення подальшого наукового дослідження у напрямку визначення стратегічних пріоритетів забезпечення ефективності системи внутрішньої торгівлі України в умовах трансформації.

M. Barna

CONCEPT OF DOMESTIC TRADE OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS OF TRANSFORMATION

Summary

This paper provides components of the concept study of the development of the domestic trade in Ukraine, using an alternative example of socioeconomic development of 2015—2017 as well as author's forecasts. A general purpose of the domestic trade is formulated and further goal decomposition is held. The main idea of decomposition is simultaneous and influence of the institutional and local factors on the development of the domestic trade that enables to achieve the general goal. Mechanisms, which are based on certain administrative and methodological basis are formed. The concept of development of the domestic trade of Ukraine is created and acts as a theoretical basis for solving practical tasks of management and regulation of trade in the domestic organs in all spheres of the State (both economic and social). Using the concept in practice allows the public authorities to ensure the effectiveness of the system of the domestic trade and, respectively, effective development of the industry. Having in mind the goal of the practical used of the developed concept, the further research towards identifying strategic priorities is necessary, in order to ensure the effectiveness of the domestic trade of Ukraine under the conditions of transformation.

№ 10 2015, стор. 63 - 70

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 222

Відомості про авторів

М. Ю. Барна

к. е. н., доцент, доцент кафедри експертизи товарів та послуг, Львівська комерційна академія, м. Львів

M. Barna

kandidat of economics, associate professor, Lviv Academy of Commerce

Як цитувати статтю

Барна М. Ю. Концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах трансформації. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 63–70.

Barna, M. (2015), “Concept of domestic trade of Ukraine in modern conditions of transformation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 63–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.