EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ
Г. В. Осовська, А. О. Фещенко

Назад

УДК: 338.45:664

Г. В. Осовська, А. О. Фещенко

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Анотація

У статті досліджено формування ефективної інноваційної політики підприємств харчової промисловості, у т.ч. й пов'язаної із впровадженням технологічних інновацій, яке буде можливим за умов виконання суб'єктами господарювання ряду послідовних дій. Мають бути чітко визначені цілі та завдання інноваційного розвитку підприємства. Методи і засоби досягнення визначених цілей інноваційного розвитку мають охоплювати всі напрями управління процесами впровадження технологічних інновацій та забезпечувати підприємству найкращу з можливих комбінацій ресурсів часу, якості і витрат. Підприємствам харчової промисловості доцільно формувати портфель технологічних інновацій.

G. Osovska, A. Feshhenko

BUILDING AN EFFECTIVE INNOVATION POLICY IN THE FOOD INDUSTRY IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL INNOVATION

Summary

In the article the formation of an effective innovation policy of the food industry, including and associated with the introduction of technological innovation, it will be possible subject to the undertakings series of successive operations. Should be clearly identified goals and objectives of innovative enterprise development. Methods and tools to achieve these goals of innovation development should cover all areas of process management implementation of technological innovation and provide the company with the best possible combination of resources of time, quality and cost. Food industry it is advisable to form a portfolio of technological innovation.

№ 10 2015, стор. 71 - 75

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 528

Відомості про авторів

Г. В. Осовська

к. е. н., професор

G. Osovska

Ph.D, professor


А. О. Фещенко

асистент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

A. Feshhenko

lecturer assistant of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University

Як цитувати статтю

Осовська Г. В., Фещенко А. О. Формування ефективної інноваційної політики на підприємствах харчової промисловості в контексті реалізації технологічних інновацій. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 71–75.

Osovska, G. and Feshhenko, A. (2015), “Building an effective innovation policy in the food industry in the context of technological innovation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 71–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.