EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Т. С. Пасажко

Назад

УДК: 336.761

Т. С. Пасажко

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто роль заощаджень населення в стимулюванні соціально-економічного зростання. Проаналізовано роль неорганізованих заощаджень в економіці та запропоновано власну класифікацію заощаджень населення за рівнем їх участі в економічних процесах.
Розглянуто ключові проблеми в процесі формування активних заощаджень в економіці України та визначено, що найголовнішим аспектом реформування поточного фінансового механізму трансформації заощаджень населення має стати інтенсифікація зусиль держави та бізнесу в сегменті захисту прав міноритарних акціонерів, реформування системи загально корпоративного управління, розробка моделі страхового забезпечення прямих та портфельних інвестицій населення.
Низка шляхів вдосконалення фінансової системи України, зазначених у статті, маючи на меті розширення інвестиційного спрямування заощаджень населення також матиме і загальний ефект на економіку України, покращуючи інвестиційний клімат в країні та роблячи її більш привабливою для іноземних інвестицій.

T. Pasazhko

THE WAYS TO IMPROVE FINANCIAL MECHANISM OF HOUSEHOLD SAVINGS TRANSFORMATION INTO INVESTMENT RESOURCES OF UKRAINIAN ECONOMY

Summary

The author describes the role of household savings in economic growth stimulation. The role of unorganized savings in economy has been analyzed and has been offered its own classification of household savings in terms of involvement in economic processes.
Considered the key problems in the process of creation active savings in the economy of Ukraine and determined that the most important aspect of the current reform of the financial mechanism of transformation household savings should be focused on intensification of efforts of the state and business in the segment of protection of minority rights, reform of general corporate management, development model of direct insurance coverage of investments funds and portfolio investments development.
A number of ways of improving the financial system of Ukraine are offered the article, will also have the overall effect on the economy of Ukraine, improving the investment climate in the country and making it more attractive for foreign investment.

№ 10 2015, стор. 85 - 89

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 540

Відомості про авторів

Т. С. Пасажко

аспірант кафедра фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

T. Pasazhko

PhD student at the Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Пасажко Т. С. Шляхи вдосконалення фінансового механізму трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 85–89.

Pasazhko, T. (2015), “The ways to improve financial mechanism of household savings transformation into investment resources of ukrainian economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 85–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.