EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЗМІН В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ НА СТАН ПАЛИВНОГО РИНКУ КРАЇНИ
Г. Л. Рябцев

Назад

УДК: 351:82

Г. Л. Рябцев

ВПЛИВ ЗМІН В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ НА СТАН ПАЛИВНОГО РИНКУ КРАЇНИ

Анотація

Показано, що в 2012—2015 рр., поряд із позитивними перетвореннями, в українському суспільстві відбувалися негативні зміни, здатні перетворити інфраструктурні товарні ринки, зокрема паливний, на джерела соціальної напруги. При цьому політичні сили, які перебувають у владі, не вбачають у цих змінах загрози нормальному функціонуванню національної економіки. Доведено, що подальше зволікання з розробленням інструментів політики, які дозволять зменшити негативний вплив змін, що відбуваються, зокрема, на ринку нафтопродуктів, може сприяти остаточній втраті довіри до влади з боку суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства. Це може призвести до виходу на політичну арену груп інтересів, які здатні одержати визнання, лише вдаючись до збройного насильства. Щоб уникнути цього, органам державної влади варто відновити довіру до власних дій і реформувати інститути, які гарантують громадянам безпеку, справедливість і зайнятість.

G. Riabtsev

IMPACT OF CHANGES IN UKRAINIAN SOCIETY ON THE FUEL MARKET

Summary

The paper shows that in addition to positive changes that have occurred in 2012—2015, in Ukrainian society there are negative changes. They can transform infrastructure commodity markets in the sources of social tension. This applies in particular to the oil market. At the same politicians who are in power in Ukraine, believe that these changes do not pose a threat to the normal functioning of the national economy. It is proved that any further delay in the development of public policy instruments that will reduce the negative impact of the changes taking place, particularly in the oil market, can lead to permanent loss of confidence in the government on the part of business entities and civil society institutions. This could provide the political arena special interest groups that are able to gain recognition, only resorting to armed violence. To avoid this, the state authorities of Ukraine should restore confidence in its actions and to reform the institutions that provide citizens with security, justice and employment.

№ 10 2015, стор. 99 - 101

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 553

Відомості про авторів

Г. Л. Рябцев

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

G. Riabtsev

Doctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Рябцев Г. Л. Вплив змін в українському суспільстві на стан паливного ринку країни. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 99–101.

Riabtsev, G. (2015), “Impact of changes in ukrainian society on the fuel market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 99–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.