EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВІВ У СТРАТЕГІЯХ АРБІТРАЖУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
В. В. Зельдіс

Назад

УДК: 336.765:657.423.2

В. В. Зельдіс

ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВІВ У СТРАТЕГІЯХ АРБІТРАЖУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Анотація

Розглянуто сутність, межі та умови арбітражних операцій. Систематизовано та досліджено механізми здійснення арбітражу з використанням деривативів на ринку цінних паперів, зокрема на фондових індексах, синтетичний (за опціонами пут-колл, різними типами деривативів, термінами дії активів і пасивів, короткостроковими процентними інструментами, конвертованими облігаціями), депозитарних розписок, статистичного, волатильності. З метою практичної реалізації відповідних стратегій в умовах нерозвиненості фінансового ринку, кризового стану економіки та фінансової системи країни вітчизняним банкам, посередникам ринку цінних паперів, емітентам, валютним позичальникам, керуючим активами, інвестиційним та недержавним пенсійним фондам, сімейним офісам рекомендовано звернути увагу на світові центри торгівлі деривативами.

V. Zeldis

THE USE OF FINANCIAL DERIVATIVES ARBITRAGE STRATEGIES ON SECURITIES MARKET

Summary

The essence, the boundaries and conditions for arbitrage are considered. Mechanisms for implementing the financial derivatives arbitrage in the securities market including index arbitrage, synthetic arbitrage (by options, derivatives types, maturity of the assets and liabilities, "cash and car-ry" instruments, convertible bond), depository receipts arbitrage, statistical arbitrage, volatility arbi-trage are systematized and researched. With a view to the practical implementation of relevant strat-egies іn underdeveloped financial market, crisis state of the economy and the financial system do-mestic banks, investment firms, issuers of securities, currency borrowers, asset managers, investment and private pension funds, family offices are advised to note world centers of derivatives trading.

№ 11 2015, стор. 9 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 464

Відомості про авторів

В. В. Зельдіс

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", Миколаїв

V. Zeldis

Ph.D., Associate Professor, Department of Finance, Mykolaiv interregional Interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

Як цитувати статтю

Зельдіс В. В. Застосування фінансових деривативів у стратегіях арбітражу на ринку цінних паперів. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 11. С. 9–14.

Zeldis, V. (2015), “The use of financial derivatives arbitrage strategies on securities market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 9–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.