EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
В. М. Хопчан

Назад

УДК: 656.091

В. М. Хопчан

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто основні фактори, що визначають позитивну динаміку іноземних інвестицій, проаналізовано несприятливі для української економіки тенденції щодо залучення прямих іноземних інвестицій, а також вивчено чинники негативного впливу на приплив іноземного капіталу в економіку України, розглянуто принципи управління інвестиційною діяльністю, досліджено питання законодавчого забезпечення інвестиційної політики в Україні, запропоновано основні заходи, реалізація яких сприятиме зростанню обсягів іноземних інвестицій.

V. Hopchan

CURRENT STATUS AND FUTURE REGULATION OF INVESTMENT IN UKRAINE

Summary

The article reviews the main factors that determine the positive dynamics of foreign investment, analyzed adverse trends in the Ukrainian economy on foreign direct investment, and examined factors that have negative impact on the inflow of foreign capital into the economy of Ukraine, considered the principles of investment activity was studied legislative support investment policy in Ukraine, proposed key actions whose implementation will contribute to the growth of foreign investment.

№ 11 2015, стор. 20 - 23

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 268

Відомості про авторів

В. М. Хопчан

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет

V. Hopchan

The Candidate of Economics, associate professor of department Economic Theory, Ternopil national economic university

Як цитувати статтю

Хопчан В. М. Сучасний стан та перспективи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 11. С. 20–23.

Hopchan, V. (2015), “Current status and future regulation of investment in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 20–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.