EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
Я. Ю. Дем'ян

Назад

УДК: 330.322 (477)

Я. Ю. Дем'ян

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано можливості залучення в країну іноземних інвестицій, що залежить від багатьох факторів, зокрема: правил гри які пропонуються інвесторам, економічних ризиків, політичної та соціальної стабільності. Автором окреслено підходи щодо визначення інвестиційної привабливості України в розрізі її областей. Значна увага при досліджені інвестиційної привабливості країни чи регіону приділяється інвестиційному клімату. Важливим моментом у процесі прийняття інвестиційного рішення є територіальний аспект, придатність прямих іноземних інвестицій відповідній країні чи області. Запропоновано оцінку рівня інвестиційного клімату з позиції розвитку суспільства в області. Відмічено, що інвестиційні ризики оцінюються з позиції вірогідності втрат інвестицій та доходів, розглянуто інвестиційні ризики та їх складові, а також представлена динаміка середньозваженого значення інвестиційного ризику областей України.

Ya Demyan

RESEARCH OF THE COMPREHENSIVE RANKING OF INVESTMENT ATTRECTIVNESS OF THE REGIONS OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the possibilities of implication of foreign investment, which depends on many factors, including: the rules of the game offered to investors, economic risks, political and social stability. The author outlines approaches to determine the investment attractiveness of Ukraine in the context of its regions. Much attention in the researched of investment attractiveness of the country or region is given to the investment climate. An important factor in the investment decision process is the territorial aspect suitability of foreign direct investment in the country or region. It is offered the estimation of the investment climate from the point of the social development in the region. It is noted that the investment risks are avaluated from the point of the probability of losses of the investment income and are considered to be the investment risks and their components, and the dynamic of the average value of the investment risk regions of Ukraine are represented.

№ 11 2015, стор. 24 - 27

Кількість переглядів: 697

Відомості про авторів

Я. Ю. Дем'ян

ст. викладач кафедри менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський державний університет

Ya Demyan

senior lecturer of management and economic process department, Mukachevo state university

Як цитувати статтю

Дем'ян Я. Ю. Оцінка інвестиційної привабливості областей України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 11. С. 24–27.

Demyan, Ya (2015), “Research of the comprehensive ranking of investment attrectivness of the regions of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 24–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.