EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Є. С. Лазеба

Назад

УДК: 332.2

Є. С. Лазеба

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

Земля України є унікальним (особливим) капіталом у здатності не лише утримувати свою вартість, але й підвищувати з часом. Це основна складова природних ресурсів, основа рослинного і тваринного світу, головний засіб виробництва у сільському господарстві. Зазначено, що у Полтавській області найвища орендна плата за даними 2015 року, що свідчить про її родючість. Розкрито та проаналізовано суть економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель в Україні. Запропоновано впровадження досвіду іноземних держав щодо покращення стану та відновлення земель. Розглянуто сучасний стан кредитування аграрних підприємств в Україні. Наведено дані щодо виконання регіональних програм у Полтавській області спрямованих на раціональне використання та охорону земель. Розроблено пропозиції щодо запровадження економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель у Полтавській області.

E. Lazeba

ECONOMIC INCENTIVES FOR RATIONAL LAND USE AND PROTECTION IN POLTASKIY REGION

Summary

Land of Ukraine is unique (special) capital in the ability not only to retain their value, but also increase over time. This is the most important component of the natural resources, the foundation of flora and fauna, the main means of production in agriculture. In the Poltava region the highest rents according to 2015, indicating that its fertility stated. The essence of economic incentives for sustainable use and protection of land in Ukraine revealed and analyzed. Implementation experience of foreign countries for improvement and restoration of lands proposed. Current state loans for agricultural enterprises in Ukraine are considered. Data on the implementation of regional programs in the Poltava region aimed at sustainable use and protection of land are. Proposals to introduce economic incentives for rational use and protection of land in Poltava region are developed.

№ 11 2015, стор. 40 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 213

Відомості про авторів

Є. С. Лазеба

аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

E. Lazeba

PhD candidate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava city

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.