EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АКЦІЙ В УМОВАХ СКЛАДНОПРОГНОЗОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
Є. В. Самофал

Назад

УДК: 336.7

Є. В. Самофал

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АКЦІЙ В УМОВАХ СКЛАДНОПРОГНОЗОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

Розглянуто динаміку дохідності акцій найбільших українських емітентів та з'ясовано причини волатильності українського фондового ринку. З метою прийняття обгрунтованих інвестиційних рішень в умовах складнопрогнозованого економічного середовища запропоновано використовувати метод таксономічного аналізу. Доцільність застосування методу підтверджено практичними даними. Запропоновано шляхи подальшого вдосконалення використаного методу.

Y. Samofal

EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF COMPANIES IN UNPREDICTABLE ECONOMIC ENVIRONMENT

Summary

Dynamics of total returns of investments in the largest Ukrainian companies' stocks is described, causes of Ukrainian stock market volatility are defined. In order to make informed investment decisions in unpredictable economic environment, use of taxonomic analysis method is proposed. The feasibility of this method is confirmed by practical data in the article. Ways of further improvement of the method used are suggested.

№ 11 2015, стор. 52 - 57

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 785

Відомості про авторів

Є. В. Самофал

студент економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Y. Samofal

student at Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Самофал Є. В. Оцінка інвестиційної привабливості акцій в умовах складнопрогнозованого економічного середовища. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 11. С. 52–57.

Samofal, Y. (2015), “Evaluation of investment attractiveness of companies in unpredictable economic environment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 52–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.