EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ "КОМФОРТНЕ МІСТО" ЯК НАЙДІЄВІШИЙ, ВСЕСВІТНЬО ВИЗНАНИЙ МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ
О. С. Качний

Назад

УДК: 352.071

О. С. Качний

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ "КОМФОРТНЕ МІСТО" ЯК НАЙДІЄВІШИЙ, ВСЕСВІТНЬО ВИЗНАНИЙ МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Анотація

У статті аналізується Концепція "Комфортне місто" — програмний документ, створений 2015 року за ініціативи Виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації) й представлений широкій громадськості для ознайомлення та обговорення. Це — стратегічний план з комплексного впорядкування міського простору, удосконалення інфраструктури окремої адміністративно-територіальної одиниці задля переходу на якісно новий рівень життя. Концепція базується на теоретичних розробках та практичному досвіді провідних науковців світу. У роботі зроблений акцент на ті розділи документу, де розкриваються перспективи розвитку транспортної системи міста як однієї з головних і визначальних складових міського простору.

А. Kachnyj

THE INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF "COMFORTABLE CITY" AS THE MOST EFFECTIVE, INTERNATIONALLY RECOGNIZED MECHANISM OPTIMIZATION AND MODERNIZATION OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNIT

Summary

The article analyzes the Concept of "Comfortable city" — a program document created in 2015 on the initiative of the Executive body of Kyiv city Council (Kyiv city state administration) and presented to the public for review and discussion. It is strategic plan for comprehensive streamlining of urban space, infrastructure improvement separate administrative units to transition to a qualitatively new level of life. The Сoncept was created on the basis of theoretical developments and practical experience of the leading scientists of the world. This article focuses on those sections of the document, which reveals the prospects of development of transport system of the city, as one of the main and most important components of urban space.

№ 11 2015, стор. 67 - 70

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 319

Відомості про авторів

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління, м. Київ

А. Kachnyj

PhD in Public Administration, the postdoctoral student of the Academy of Municipal Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Качний О. С. Впровадження концепції "комфортне місто" як найдієвіший, всесвітньо визнаний механізм оптимізації й модернізації адміністративно-територіальної одиниці. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 11. С. 67–70.

Kachnyj, А. (2015), “The introduction of the concept of "comfortable city" as the most effective, internationally recognized mechanism optimization and modernization of the administrative-territorial unit”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 67–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.