EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ІЗ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ
Н. В. Вострікова, Ю. В. Шпак

Назад

УДК: 351:630 (477)

Н. В. Вострікова, Ю. В. Шпак

АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ІЗ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті наведено аналіз функцій і завдань центральних органів виконавчої влади, що задіяні в державному управлінні водними ресурсами на загальнодержавному і регіональному рівнях управління. Розроблено пропозиції щодо передачі, зміни, перерозподілу, поширення окремих функцій і завдань іншим центральним органам виконавчої влади та органам влади місцевого самоврядування. Рекомендовано провести реорганізацію системи центральних органів влади, сконцентрувати всі функції з управління водами в одному центральних органів виконавчої влади — Державного агентства водних ресурсів України і вилучити із числа його функцій і завдань завдання щодо розвитку меліорації земель та водопостачання сільських населених пунктів.

N. Vostrikova, Y. Shpak

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF FUNCTIONS AND TASKS CENTRAL BODIES OF THE EXECUTIVE POWER OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN UKRAINE

Summary

The article provides an analysis of functions and tasks of central executive bodies, involved in the governance of water resources at the national and regional levels of government. The proposals to transfer, alteration, redistribution, spread some of functions and tasks other central the executive power authorities and local governments are proposed. Reorganize the system of central authorities to concentrate all water management functions in one central authorities — The State Water Resources Agency of Ukraine and to remove from among its of functions and tasks of the task of land reclamation and water supply in rural settlements. Are recommend.

№ 11 2015, стор. 75 - 81

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 349

Відомості про авторів

Н. В. Вострікова

асистент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

N. Vostrikova

Assistant of Public Administration, Documentation and Information Activities Department


Ю. В. Шпак

д. держ. упр., професор, в.о. завідувача кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Y. Shpak

Doctor of Public Administration, Professor, Acting head of Public Administration, Documentation and Information Activities Department, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Як цитувати статтю

Вострікова Н. В., Шпак Ю. В. Аналіз та оптимізація функцій і завдань центральних органів виконавчої влади із управління водними ресурсами в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 11. С. 75–81.

Vostrikova, N. and Shpak, Y. (2015), “Analysis and optimization of functions and tasks central bodies of the executive power of water resources management in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 75–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.