EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БРЕНДИНГ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
О. Ю. Амосов, Н. В. Діденко, К. Ю. Лебєдєва

Назад

УДК: 659.126:339.1

О. Ю. Амосов, Н. В. Діденко, К. Ю. Лебєдєва

БРЕНДИНГ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Анотація

У роботі розглянуто один з нецінових методів забезпечення конкурентоспроможності продукції — брендинг. Проаналізовано та порівняно концепції створення нового бренду та сучасний етап розвитку сфери реклами та зв'язків із громадськістю, що свідчить про стрімке зростання інтересу до брендингу як до маркетингової технології та його основного інструменту — реклами. Аналіз проблем бренд-менеджменту є актуальним, адже брендинг — потужний інструмент успішного бізнесу, необхідний фактор для ефективного просування товарів на ринку.

O. Amosov, N. Dіdenko, K. Lebedeva

BRANDING AS A BASIC MARKETING TOOL IN UKRAINE

Summary

This article examines one of the non-price methods of competitive products — branding. Analyzed and compared the concept of a new brand and the current stage of development of advertising and public relations, as evidenced by the rapid growth of interest in branding as a marketing technology and its main tool — advertising. Problem analysis brand management is important because branding — a powerful tool for business success necessary factor for effective sales promotion.

№ 12 2015, стор. 10 - 12

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 482

Відомості про авторів

О. Ю. Амосов

д. е. н., професор, Харківський науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

O. Amosov

Doctor of Economics, Professor, Harkіvsky NAUKOVO-doslіdny center іndustrіalnih problems rozvitku National Academy of Sciences of Ukraine,Kharkiv


Н. В. Діденко

викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський інститут фінансів УДУФМТ, м. Харків

N. Dіdenko

vikladach CHAIR ekonomіchnoї teorії that mіzhnarodnoї Economy, Harkіvsky іnstitut fіnansіv UDUFMT, Kharkiv


К. Ю. Лебєдєва

бакалавр, Харківський інститут фінансів УДУФМТ, м. Харків

K. Lebedeva

bachelor, Harkіvsky іnstitut fіnansіv UDUFMT, Kharkiv

Як цитувати статтю

Амосов О. Ю., Діденко Н. В., Лебєдєва К. Ю. Брендинг як основний інструмент маркетингу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 12. С. 10–12.

Amosov, O., Dіdenko, N. and Lebedeva, K. (2015), “Branding as a basic marketing tool in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 10–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.