EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Черевко, В. І. Дмитренко

Назад

УДК: 334.1

О. В. Черевко, В. І. Дмитренко

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Систематизовано сучасні підходи до трактування поняття "система економічної безпеки підприємств". Запропоновано авторське визначення "система економічної безпеки будівельних підприємств". Встановлено основні елементи системи економічної безпеки будівельних підприємств, якими стали: об'єкт, суб'єкт, нормативно-правове забезпечення, функціональні складові, механізм функціонування та методики оцінки стану системи. Узагальнено основні етапи побудови системи економічної безпеки будівельного підприємства.

O. Cherevko, V. Dmitrenko

FEATURES OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF CONSTRUCTION COMPANIES

Summary

Systematized modern approaches to the interpretation of the concept of "system of economic security." The author definition of "economic security system construction companies." The basic elements of economic security construction companies, which are: object, subject, regulatory support, functional components, operation mechanism and methodology for assessing the state of the system. Overview main stages of building a system of economic security building company.

№ 12 2015, стор. 49 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 395

Відомості про авторів

О. В. Черевко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки

O. Cherevko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management and economic security Department


В. І. Дмитренко

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

V. Dmitrenko

Seeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

Як цитувати статтю

Черевко О. В., Дмитренко В. І. Особливості функціонування системи економічної безпеки будівельних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 12. С. 49–51.

Cherevko, O. and Dmitrenko, V. (2015), “Features of the system of economic security of construction companies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 49–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.