EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА РОБОТА У КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Н. С. Приймак

Назад

УДК: 331.101.3

Н. С. Приймак

СОЦІАЛЬНА РОБОТА У КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті визначено неминучість стратегічного характеру управління, яка накладає відбиток на перебіг як внутрішньогосподарських комунікацій, так і зовнішніх комунікацій підприємства, які опосередковані соціальною сферою. Соціальна робота як складова стратегічного менеджменту сучасних українських підприємств не має чітко окреслених меж та не виокремлена у окремий стратегічний чи аналітичний напрям діяльності. Встановлено, що сучасний менеджмент на стратегічному рівні потребує закріплення засад стратегічного управління соціальним колективом підприємства, а значить, потребує розвитку підсистеми соціальної роботи.

N. Priymak

SOCIAL WORK IS IN THE CONTEXT OF THE SYSTEM OF STRATEGICMANAGEMENT OF ENTERPRISE

Summary

Inevitability of strategic character of management, that layson an imprint on motion both communictions and external communications ofenterprise, that is mediated by a social sphere, is certain inthe article. Social work, however the constituent of strategicmanagement of the modern Ukrainian enterprises hassharpedged limits and not distinguished it is Set inseparate strategic or analytical direction of activity, that amodern management at strategic level needs fixing ofprinciples of strategic management of enterprise a socialcollective, and, needs development of subsystem social.

№ 12 2015, стор. 52 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 587

Відомості про авторів

Н. С. Приймак

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і соціальної роботи, ОКВНЗ "ІП "Стратегія", м. Жовті Води

N. Priymak

p.h.d. associate professor of management department and social work OKVNZ 'IP 'Strategy' Goltie Vodi

Як цитувати статтю

Приймак Н. С. Соціальна робота у контексті системи стратегічного менеджменту підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 12. С. 52–53.

Priymak, N. (2015), “Social work is in the context of the system of strategicmanagement of enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 52–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.