EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОВАЛИ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ПОДОЛАННЯ
Г. Л. Рябцев

Назад

УДК: 351:82

Г. Л. Рябцев

ПРОВАЛИ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ПОДОЛАННЯ

Анотація

У статті доведено, що в українському суспільстві ще не сформувалося розуміння, що державна політика — це не наукове дослідження і не бізнес. Між тим, низку проблем, що існують у паливно-енергетичному комплексі України, неможливо вирішити, застосовуючи застарілі радянські "технічні" підходи. Нехтуючи надбаннями науки державного управління, призначені на високі посади інвестиційні банкіри, кондитери й виробники яблучного концентрату нездатні професійно формувати й реалізовувати дієву державну політику. З огляду на це, керівництву держави варто: якнайшвидше повернути в галузь професіоналів; забезпечити прозорість бюджетних видатків і незалежність виконавців; розробити постійно діючі системи підтримки прийняття владних рішень і стратегічного планування розвитку галузі; створити ситуаційний центр для відображення стану, поточного моніторингу й моделювання процесів, що відбуваються на енергетичних ринках. Лише за цих умов стратегічні документи розвитку галузі будуть інструкціями з вирішення поставлених проблем, виходячи з наявних у держави ресурсів.

G. Riabtsev

FAILURES OF MODERN ENERGY POLICY IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR OVERCOMING

Summary

It is proved that in the Ukrainian society is not yet formed an understanding that the public policy is not a scientific study and public policy is not a business. Meanwhile, a number of problems in fuel and energy complex of Ukraine cannot be solved using outdated Soviet "technical" approach. We need a new understanding of the processes. However, ignoring the advances of public policy science, investment bankers, bakers and producers of apple concentrate, have been appointed to high positions in the State, are unable to professional policy-making. Given this, the leadership of the State is necessary: as soon as possible to return of professionals to the public administration; ensure the transparency of budget expenditure and the independence of the performers; to develop a decision-making system and strategic planning system; create a situation center to display the status of the energy markets, monitoring and simulation of processes that occur in these markets. Only under these conditions, policy documents aimed at development of the fuel and energy complex will be instructions for the solution of the problem, based on the policy inputs.

№ 12 2015, стор. 54 - 58

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 338

Відомості про авторів

Г. Л. Рябцев

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

G. Riabtsev

Doctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Рябцев Г. Л. Провали сучасної енергетичної політики в Україні та шляхи їхнього подолання. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 12. С. 54–58.

Riabtsev, G. (2015), “Failures of modern energy policy in Ukraine and ways of their overcoming”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 54–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.