EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
О. С. Качний

Назад

УДК: 35.078

О. С. Качний

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Анотація

У статті визначається сутність поняття "Електронне урядування" (Е-урядування), розкривається його багатогранність, детально аналізуються аспекти функціонування цієї сфери застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, у державному управлінні (технічний аспект, економічний, прикладний, соціально-психологічний та ін.). Йдеться також про важливу роль Е-урядування у процесах оптимізації й модернізації роботи органів державної влади (ОДВ), його використання як дієвого механізму суспільних перетворень, конструктивної й плідної взаємодії влади і громадян.

А. Kachnyj

E-GOVERNMENT AS A MULTIFUNCTIONAL INSTRUMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE INFORMATION SOCIETY

Summary

This article defines the essence of the concept of Electronic government (E-government), which reveals its many facets, are analyzed in detail aspects of the application of information and telecommunication technologies, in particular in public administration (technical, economic, applied, social, psychological, etc.). It is also about the important role of E-government in the processes of optimization and modernization of work of public authorities, its use as an effective mechanism for social change, constructive and fruitful interaction between government and citizens.

№ 12 2015, стор. 59 - 62

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 643

Відомості про авторів

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант Академії муніципального управління, м. Київ

А. Kachnyj

PhD in Public Administration, рthe postdoctoral student of the Academy of Municipal Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Качний О. С. Електронне урядування як багатофункціональний інструмент державного управління в інформаційному суспільстві . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 12. С. 59–62.

Kachnyj, А. (2015), “E-government as a multifunctional instrument of public administration in the information society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 59–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.