EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ: СТАН ТА ФАКТОРИ
О. П. Слюсарчук

Назад

УДК: 330.332.14

О. П. Слюсарчук

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ: СТАН ТА ФАКТОРИ

Анотація

У статті обгрунтовано, що на формування сприятливого інвестиційного клімату впливає державна інвестиційна політика. Досліджено суть інвестиційного клімату як сукупності політичних, економічних, правових, географічних, соціально-культурних умов, які у своїй взаємодії забезпечують та впливають на інвестиційну діяльність вітчизняних та іноземних інвесторів на окремо взятій території. Визначено прямі та непрямі важелі впливу держави на інвестиційний клімат. Проаналізовано найбільш істотні фактори, що формують інвестиційний клімат: економічні, правові, політичні та соціальні. Наведено основні переваги інвестування в Україну. Визначено головні завдання державної інвестиційної політики.

O. Slyusarchuk

INFLUENCE OF THE STATE ON UKRAINE INVESTMENT CLIMATE FORMING: THE CONDITION AND FACTORS

Summary

The article determines the role of investment policy for favourable investment climate creation. It is discovered the investment climate essence as a complex of political, economic, legal, geographical, social terms that determined the investment activity. The state direct and indirect levers of influence on the investment climate are determined. The most substantial factors that form an investment climate are analysed: economical, legal, political and social. Basic advantages of investing to Ukraine are formulated. The main tasks of public investment policy are defined.

№ 12 2015, стор. 73 - 76

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 620

Відомості про авторів

О. П. Слюсарчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Slyusarchuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the National Economy Management and Economic Policy department, the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Слюсарчук О. П. Вплив держави на формування інвестиційного клімату України: стан та фактори. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 12. С. 73–76.

Slyusarchuk, O. (2015), “Influence of the state on Ukraine investment climate forming: the condition and factors”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 73–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.