EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
І. С. Єремєєв, С. В. Марчук

Назад

УДК: 628.477:658.5

І. С. Єремєєв, С. В. Марчук

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Анотація

У дослідженні обгрунтовується необхідність інтелектуалізації прийняття рішень у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
Прийняття рішень у різних сферах людської діяльності вимагає наявності засобів, що допомагають отримувати точні моделі для прогнозування процесів. Усі процеси поводження з ТПВ характеризуються нечіткими (розмитими) характеристиками щодо параметрів та змінних, які приймають участь у процесах, тому замість чітких залежностей та моделей приходиться мати справу з функціями належності і відповідними лінгвістичними змінними, які використовуються в евристиках.
У результаті дослідження запропоновано підхід щодо забезпечення інтелектуалізації прийняття рішень у сфері поводження з твердими побутовими відходами на основі евристики та подано модель функціонування складної системи.
Використання підходу, що запропоновано, дозволить оптимізувати процеси поводження з ТПВ шляхом своєчасного пошуку й послаблення впливу існуючих "вузьких місць" та адаптації циклів до умов, що мають тенденції до перманентних змін, і шляхом запровадження нових технологій.

I. Yeremeyev, S. Marchuk

INTELLECTUALIZATION OF DECISION-MAKING IN THE SPHERE OF CIRCULATION SOLID WASTE

Summary

The study substantiates the need for intellectualization decision making in the treatment of solid waste.
Decision-making in the various spheres of human activity requires tools that help get accurate models for forecasting processes. All processes SWM characterized by fuzzy (blurred) characteristics for parameters and variables involved in the process, so instead of explicit dependencies and models have to deal with the membership functions and the corresponding linguistic variables used in the heuristics.
The study proposed approach to ensure the intellectualization decision making in the treatment of solid waste and based on heuristics presented model of the complex system.
Using the approach proposed will optimize processes solid waste management through timely search and easing the impact of the existing "bottlenecks" and adaptation cycles to conditions that tend to constant changes, and by introducing new technologies.

№ 13-14 2015, стор. 9 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 345

Відомості про авторів

І. С. Єремєєв

д. т. н., професор, Національний технічний університет України "КПІ"

I. Yeremeyev

Sc Dr, prof. National Technical University "Kyiv Polytechnic Institute"


С. В. Марчук

старший викладач кафедри менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

S. Marchuk

senior lecturer in management Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Єремєєв І. С., Марчук С. В. Інтелектуалізація прийняття рішень у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 13-14. С. 9–11.

Yeremeyev, I. and Marchuk, S. (2015), “Intellectualization of decision-making in the sphere of circulation solid waste”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 9–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.