EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЕЗНАДІЙНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ
В. С. Бєлозерцев

Назад

УДК: 658.882:657.432

В. С. Бєлозерцев

БЕЗНАДІЙНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ

Анотація

У статті проведено критичний аналіз нормативно-правової бази регулювання обліку безнадійних боргів на підприємствах України. Визначено певні ключові моменти законодавчого регулювання, які рекомендується враховувати суб'єктам господарювання в практиці обліку безнадійної дебіторської заборгованості. З'ясовано, що протиріччя у нормативно-правових актах щодо обліку безнадійної заборгованості створюють умови, при яких формування резерву сумнівних боргів у відповідності з діючими національними стандартами бухгалтерського обліку не є доцільним у зв'язку з необхідністю штучного завищення у податковому обліку фінансового результату до оподаткування. Проведено критичний аналіз діючих методів формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

V. Belozertsev

BAD DEBT: THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF ACCOUNTING

Summary

The article describes critical analyses of legal framework for accounting regulation of bad debts in the Ukraine. Certain key points of legislative regulation have been identified. The entities are recommended to consider them in practice of bad debt accounting. It was shown that inconsistencies in the legal acts on accounting of bad debts create conditions in which the formation of a reserve for doubtful debts in accordance with current national accounting standards is not appropriate because of the need to artificially overestimate financial result of tax accounting before tax. A critical analysis has been made concerning effective methods of forming a reserve of doubtful debts in accordance with national regulations (standards) of accounting in Ukraine.

№ 13-14 2015, стор. 21 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 446

Відомості про авторів

В. С. Бєлозерцев

к. е. н., доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

V. Belozertsev

candidate of economic sciences, associate professor of statistics, accounting and economic informatics, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Бєлозерцев В. С. Безнадійна заборгованість: проблеми нормативно-правового регулювання обліку. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 13-14. С. 21–25.

Belozertsev, V. (2015), “Bad debt: the problem of legal regulation of accounting”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 21–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.