EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСНОВНИХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
К. В. Пивоваров

Назад

УДК: 35.072.81

К. В. Пивоваров

АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСНОВНИХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Анотація

Встановлено, що створення організаційно-функціональної системи зв'язків між незалежними органами фінансового контролю дозволить вирішити проблему дублювання, знизити витрати на проведення контрольних заходів, забезпечити цілісність системи. Доведено доцільність закріплення у законодавчих актах системного взаємовідношення між органами фінансового контролю. Зроблено висновок, що відсутність налагодженого механізму державного фінансового контролю робить негативний вплив на ефективність функціонування всієї структури державної влади, що створює сприятливі умови для процвітання корупції — основної больової точки України.

K. Pivovarov

ASPECTS OF MAJOR OF INTERNAL AND EXTERNAL STATE FINANCIAL CONTROL

Summary

It is established that the creation of organizational and functional system of relations between independent financial control bodies will solve the problem of duplication, reduce costs of control measures to ensure the integrity of the system. The expediency of securing legislation systematic relationship between financial control bodies. It is concluded that the lack of an established mechanism of state financial control have a negative impact on the efficiency of the entire structure of the government, which creates favorable conditions for corruption — the main pain point of Ukraine.

№ 13-14 2015, стор. 65 - 67

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 449

Відомості про авторів

К. В. Пивоваров

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

K. Pivovarov

PhD., PhD Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Пивоваров К. В. Аспекти діяльності основних органів внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 13-14. С. 65–67.

Pivovarov, K. (2015), “Aspects of major of internal and external state financial control”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 65–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.