EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ
Г. В. Ортіна

Назад

УДК: 338.45

Г. В. Ортіна

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Анотація

Систематизовано рекомендації щодо напрямів розвитку корпоративного управління реальним сектором економіки в умовах подолання наслідків кризових явищ, серед яких: надання пріоритету контролюючим, регулюючим і правоохоронним органам у забезпеченні функціонування належного корпоративного управління; зміна орієнтації в системі контролю менеджменту — від корпоративного управління до корпоративного контролю; застосування диференційованого підходу у впровадженні та застосуванні найкращих практик корпоративного управління; запровадження обов'язкового розкриття суттєвої інформації щодо прогнозних факторів ризику; визнання інформаційної відкритості ринку капіталів як основи для побудови нової глобальної системи корпоративного управління; створення глобальних стандартів (прискорення переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності та відображення в ній ключових моментів стану корпоративного управління).

G. Ortina

AREAS OF CORPORATE GOVERNANCE REAL ECONOMY IN CONDITIONS OF OVERCOMING CRISIS

Summary

Systematized recommendations on corporate governance trends of the real economy in terms of overcoming the consequences of the crisis, including: giving priority to supervisory, regulatory and law enforcement agencies in ensuring the proper functioning of corporate governance; change the orientation control system management — from corporate governance to corporate control; use a differentiated approach in the implementation and application of best practices of corporate governance; introducing mandatory disclosure of material information regarding the predictive risk factors; recognition of information openness of capital markets, as a basis for building a new global system of corporate governance; creating global standards (accelerating the transition to international financial reporting Standards and display it to the status of key corporate governance).

№ 15 2015, стор. 25 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 376

Відомості про авторів

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

G. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management, Ministry of Finance of Ukraine

Як цитувати статтю

Ортіна Г. В. Напрями розвитку корпоративного управління реальним сектором економіки в умовах подолання наслідків кризових явищ. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 15. С. 25–27.

Ortina, G. (2015), “Areas of corporate governance real economy in conditions of overcoming crisis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 25–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.