EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
К. В. Пивоваров

Назад

УДК: 35.072.8

К. В. Пивоваров

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Анотація

Встановлено, що сучасна контрольна функція системи державного управління фінансами в Україні вимагає серйозного вдосконалення. Відсутність налагодженого механізму фінансового контролю в системі державного управліннянегативно впливає на ефективність функціонування всієї структури державної влади, створює сприятливі умови для процвітання корупції — основної проблеми сучасної України; перешкоджає досягненню стратегічних цілей, що стоять перед країною. Про необхідність побудови дієвої системи фінансового контролю в системі державного управління в Україні йдеться вже давно. Існує величезна кількість наукових праць, публікацій, присвячених даній проблемі. Однак питання вибудовування цілісної і ефективно діючої системи державного фінансового контролю та її вдосконалення до цього часу не перестає бути актуальним.

K. Pivovarov

PRINCIPLES OF FINANCIAL CONTROL SYSTEM IN UKRAINE

Summary

That the current control function of the public financial management in Ukraine requires serious improvement. The lack of an established mechanism for financial control in public administration a negative impact on the efficiency of the entire structure of the government creates favorable conditions for corruption — the main problems of modern Ukraine; prevents the achievement of the strategic goals of the country. On the need to build an effective system of financial control in public administration in Ukraine said long ago. There are many scientific works, publications devoted to this problem. However, despite the efforts undertaken, the question of building a coherent and effective system of public financial control and improvement is still not cease to be relevant.

№ 15 2015, стор. 75 - 77

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 366

Відомості про авторів

К. В. Пивоваров

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

K. Pivovarov

PhD., PhD Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Пивоваров К. В. Сучасні принципи системи фінансового контролю в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 15. С. 75–77.

Pivovarov, K. (2015), “Principles of financial control system in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 75–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.