EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
І. М. Паска

Назад

УДК: 339.146.4

І. М. Паска

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

Розглянуто стан інфраструктурного забезпечення збутової діяльністі аграрних формувань, а також визначено напрями державного сприяння впровадженню механізму виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. У результаті проведеного дослідження визначено, що найбільш доступними й гарантованими ринками збуту для сільськогосподарських підприємств є сільськогосподарські кооперативні та оптові продовольчі ринки.
Узагальнення результатів проведеного аналізу розвитку збутової діяльності сільськогосподарських підприємств дало підстави зробити висновок про те, що розвиток оптової торгівлі продукцією, сировиною та продовольством на вітчизняному ринку в перспективі має передбачити структурну перебудову товароруху в напрямі формування організованих конкурентних каналів просунення (розподілу) продукції від товаровиробників до кінцевих споживачів та освоєння нею нових прогресивних форм і механізмів торгівлі.

I. Paska

INFRASTRUCTURE SUPPORT OF SALES ACTIVITIES OF WAYS TO IMPROVE IT

Summary

The paper deals with the state of infrastructure provision of agricultural enterprises sales activities as well as the directionsin the governmental support in the mechanism of agricultural products production and sales implementation. As a result, The author has found out that agricultural cooperatives and wholesale food markets are the most affordable and guaranteed markets for agricultural enterprisese.
Generalisation of the results of agricultural enterprises sales activities analysis gives grounds to conclude that the development of wholesale products sales, raw materials and food in the domestic market is expected to forsee restructuring of goods movement towards the formation of organized competitive products distribution channel from producers to the ultimate consumers and the its development of new advanced trade forms and mechanisms.

№ 16 2015, стор. 18 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 393

Відомості про авторів

І. М. Паска

д. е. н., Білоцерківський національний аграрний університет

I. Paska

Dr of Economics, Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Паска І. М. Інфраструктурне забезпечення збутової діяльності та напрями його удосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 18–21.

Paska, I. (2015), “Infrastructure support of sales activities of ways to improve it”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 18–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.