EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ ПРИ ФОРМУВАННІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ
В. Р. Купчак

Назад

УДК: 338.45:332.14

В. Р. Купчак

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ ПРИ ФОРМУВАННІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

Анотація

Запропоновано логічну схему концепції управління енергоспоживанням промисловості регіону та функціональна структура системи управління енергоспоживанням промисловості регіону. Сформовані принципи управління енергоспоживанням. Визначено завдання системи управління енергоспоживанням на основі раціонального, економічного та надійного енергопостачання за рахунок ефективного використання енергоресурсів та управління енергоспоживанням. Визначено фактори, що впливають на рівень ефективності управління енергоспоживанням промисловості регіону.

V. Kupchak

POWER MANAGEMENT IN THE FORMATION OF FUEL-ENERGY BALANCE OF THE REGION'S INDUSTRY

Summary

The proposed logical scheme of the concept of energy management of the region's industry and functional structure of the energy management industry in the region. Formed the principles of energy management. The tasks of energy management on the basis of rational, economical and reliable energy supplies through energy efficiency and energy management. The factors influencing the level of effectiveness of the energy management industry in the region.

№ 16 2015, стор. 52 - 57

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 375

Відомості про авторів

В. Р. Купчак

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інституту менеджменту Тернопільського національний економічний університет

V. Kupchak

candidate of economic Sciences, associate Professor of international Economics, marketing, and management of Ivano-Frankivsk training and research Institute of management Ternopil national economic University

Як цитувати статтю

Купчак В. Р. Управління енергоспоживанням при формуванні паливно-енергетичного балансу промисловості регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 52–57.

Kupchak, V. (2015), “Power management in the formation of fuel-energy balance of the region's industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 52–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.