EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ У КОНТЕКСТІ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ КОНЦЕПЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ
Г. П. Ситник, С. П. Завгородня

Назад

УДК: 351.86

Г. П. Ситник, С. П. Завгородня

КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ У КОНТЕКСТІ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ КОНЦЕПЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ

Анотація

У статті на основі аналізу феномену "безпека" та основних положень договірної теорії походження держави обгрунтовано, що місією навчальних програм підготовки державних службовців має бути реалізація головної функції держави, яка визначає сенс її створення та існування, а саме: забезпечення безпеки людини (індивіду) та суспільства. Тобто програми мають передбачати опанування службовцями знаннями, уміннями та практичними навичками, які дозволяють вирішувати завдання щодо забезпечення вказаної безпеки на місцевому, регіональному та загальнонаціональному рівнях.

G. Sytnyk, S. Zavgorodnia

CIVIL SERVANT' COMPETENCES IN THE CONTEXT OF THE MAIN PROVISIONS OF SOCIAL CONTRACT' CONCEPT

Summary

In article on the basis of analysis phenomenon "security" and the main provisions of the contractual theory for origin state it is proved that the mission of training programmes for civil servants should be a focus on the implementation of the state's mission, which determines the meaning of its creation and existence, namely: security of society and of citizens. This means that these programs must provide for сivil servant of sufficient knowledge, abilities and practical skills that allow you to solve tasks for ensuring the specified security at the local, regional and national levels.

№ 16 2015, стор. 106 - 111

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 354

Відомості про авторів

Г. П. Ситник

д. держ. упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

G. Sytnyk

doctor of Sciences in public administration, professor, head of the Department of globalistics, European integration and national security administration, National academy for public administration under the President of Ukraine


С. П. Завгородня

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

S. Zavgorodnia

postgraduate student of the Department of globalistics, European integration and national security administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Ситник Г. П., Завгородня С. П. Компетенції державного службовця у контексті основних положень концепції суспільного договору. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 106–111.

Sytnyk, G. and Zavgorodnia, S. (2015), “Civil servant' competences in the context of the main provisions of social contract' concept”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 106–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.