EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ АДАПТИВНОГО ТА КРЕАТИВНОГО ТИПІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
М. М. Шевченко, О. С. Зозуля

Назад

УДК: 351.86 (477)

М. М. Шевченко, О. С. Зозуля

СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ АДАПТИВНОГО ТА КРЕАТИВНОГО ТИПІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Анотація

У статті розглядаються особливості систем забезпечення національної безпеки адаптивного і креативного типів та обгрунтувано пропозиції щодо їх використання в контексті пріоритетів державної політики національної безпеки України.
Порівняльний аналіз дозволив визначити систему забезпечення національної безпеки креативного типу як найбільш перспективною в умовах динамічної зміни простору безпеки. Така система має позитивний зворотній зв'язок і активно впливає на внутрішнє та зовнішнє середовище, форматуючи їх у власних інтересах, а також спроможна оперативно змінювати як цілі своєї діяльності, так і свою структуру. Враховуючи зазначене, запропоновано авторський варіант визначення місії, функцій, основних завдань системи забезпечення національної безпеки креативного типу.

N. Shevchenko, A. Zozulya

COMPARATIVE ANALYSIS OF ADAPTIVE AND CREATIVE TYPES THE SYSTEM ENSURING OF NATIONAL SECURITY

Summary

The article considers the "adaptive" and "creative" types of national security. Substantiated proposals on the use such types of systems as a priority for national security policy of Ukraine.
Comparative analysis allowed us to determine the system of national security "creative" type as the most perspective in conditions dynamic changes security space. Such system has positive backward linkages and actively influences the internal and external environment, able to quickly change as the goal of the activity and its structure. Considering previously said, the author proposed definition of the mission, functions, the main tasks of the system ensuring of national security of "creative" type.

№ 16 2015, стор. 125 - 129

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 394

Відомості про авторів

М. М. Шевченко

к. філос. н., доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Shevchenko

PhD, associate professor, assistant professor of division of European integration and national security management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine


О. С. Зозуля

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національна академія державного управління при Президентові України

A. Zozulya

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Шевченко М. М., Зозуля О. С. Системи забезпечення національної безпеки адаптивного та креативного типів: порівняльний аналіз. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 125–129.

Shevchenko, N. and Zozulya, A. (2015), “Comparative analysis of adaptive and creative types the system ensuring of national security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 125–129.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.